top of page

Holeshot Intake Manifold 1957-95 Small Block Chevy 350

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4001             SATIN

BPE-4001P          POLISHED

BPE-4001B           BLACK

BPE-4001ES     ENDURA SHINE

SBC 350 Holeshot Vortec Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4004             SATIN

BPE-4004P          POLISHED

BPE-4004B           BLACK

BPE-4004ES     ENDURA SHINE

57-95 SBC 350 High Rise Intake Manifolds

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4007              SATIN

BPE-4007P          POLISHED

BPE-4007B            BLACK

BPE-4007ES     ENDURA SHINE

SBC 350 Vortec High Rise Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4010             SATIN

BPE-4010P          POLISHED

BPE-4010B           BLACK

BPE-4010ES     ENDURA SHINE

SBF 351W Qualifier Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4013             SATIN

BPE-4013P          POLISHED

BPE-4013B           BLACK

BPE-4013ES     ENDURA SHINE

SBF 351W Shootout High Rise Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4016             SATIN

BPE-4016P          POLISHED

BPE-4016B           BLACK

BPE-4016ES     ENDURA SHINE

BBC 454 Shootout Oval Port High Rise Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4019             SATIN

BPE-4019P          POLISHED

BPE-4019B           BLACK

BPE-4019ES     ENDURA SHINE

BBC Chevy Holeshot Oval Port Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4002             SATIN

BPE-4002P          POLISHED

BPE-4002B           BLACK

BPE-4002ES     ENDURA SHINE

Chevy SBC 350 Eliminator 1957-95 Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4005              SATIN

BPE-4005P          POLISHED

BPE-4004B            BLACK

BPE-4005ES     ENDURA SHINE

57-95 SBC 350 Qualifier Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4008             SATIN

BPE-4008P          POLISHED

BPE-4008B           BLACK

BPE-4008ES     ENDURA SHINE

SBC 350 Eliminator Vortec Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4011               SATIN

BPE-4011P           POLISHED

BPE-4011B             BLACK

BPE-4011ES      ENDURA SHINE

SBF 260-302 Eliminator Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4014               SATIN

BPE-4014P           POLISHED

BPE-4014B             BLACK

BPE-4014ES      ENDURA SHINE

BBC 454 Shootout Rect Port High Rise Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4017               SATIN

BPE-4017P           POLISHED

BPE-4017B             BLACK

BPE-4017ES      ENDURA SHINE

SB Chrysler 67-Up 318-360 Elimintaor Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4020               SATIN

BPE-4020P           POLISHED

BPE-4020B             BLACK

BPE-4020ES      ENDURA SHINE

Small Block Ford 260 289 302W Windsor Dual Plane Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4003              SATIN

BPE-4003P          POLISHED

BPE-4003B            BLACK

BPE-4003ES     ENDURA SHINE

1949-53 Ford Flathead V8 Dual Carb Intake Manifolds 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4006              SATIN

BPE-4006P          POLISHED

BPE-4006B            BLACK

BPE-4006ES     ENDURA SHINE

55-86 SBC 265-400 Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4009             SATIN

BPE-4009P          POLISHED

BPE-4009B           BLACK

BPE-4009ES     ENDURA SHINE

57-95 SBC 350 Shootout High Rise Intake Manifold

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4012             SATIN

BPE-4012P          POLISHED

BPE-4012B           BLACK

BPE-4012ES     ENDURA SHINE

SBF 360-302 Shootout High Rise Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4015             SATIN

BPE-4015P          POLISHED

BPE-4015B           BLACK

BPE-4015ES     ENDURA SHINE

BBC 454 Eliminator Oval Port Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4018             SATIN

BPE-4018P          POLISHED

BPE-4018B           BLACK

BPE-4018ES     ENDURA SHINE

SBF 289-302 Intake Manifold 

BOUS NO.             FINISHED

BPE-4021             SATIN

BPE-4021P          POLISHED

BPE-4021B           BLACK

BPE-4021ES     ENDURA SHINE

ENGINE    \    MANIFOLD

HOME    \

bottom of page